Nieuws

05 dec 2019

De samenleving als stakeholder – de 10e editie van ons seminar met Allen & Overy

In de tiende editie van het seminar ‘Jaarvergadering: What’s new’ staat de verhouding tussen bedrijfsleven en samenleving centraal. Onder leiding van Joyce Leemrijse en Uneke Dekkers discussiëren de aanwezigen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de grenzen daarvan. Hoe positioneert de Nederlandse CEO in 2020 zich in discussies over klimaatverandering, migratie, inkomensongelijkheid en diversiteit?

“What’s new in 2020?”

Traditiegetrouw trapt Allen & Overy het jaarlijkse seminar af met de nieuwste wettelijke bepalingen voor de aankomende aandeelhoudersvergaderingen. In dit terugkerend programmadeel wordt al zichtbaar hoe maatschappelijke discussies nu worden verankerd in wetgeving. Het beloningsbeleid wordt aan een strengere aandeelhouderstoets onderworpen, de eerste contouren van verplichte klimaatrapportage zijn zichtbaar en een vrouwenquotum voor de Raad van Commissarissen wordt, op moment van schrijven, bij wet verplicht.

“Besef dat maatschappelijke verantwoordelijkheid verder strekt dan de juridische aansprakelijkheid”

VVD kamerlid Roald van der Linde en CFF Public Affairs Director Jan Willem Blok voorzien de bezoekers van de historische en politieke context. Blok beargumenteert dat globalisering de naoorlogse manier van leven in West-Europa onder druk heeft gezet. De financiële crisis toonde de feilbaarheid van het marktdenken en tastte het vertrouwen in gevestigde instituties aan.

Burgers zijn kwetsbaar voor de gevolgen van immigratie, robotisering en klimaatverandering en kijken naar de overheid voor bescherming. Het instrumentarium van politici is echter beperkt en lijkt niet te zijn toegesneden op de snelheid en omvang van de problematiek. In deze nieuwe realiteit, waarin bedrijven steeds meer invloed hebben op de individuele burger, moeten bedrijfsleven en politiek op zoek naar een nieuwe balans.

“Bestuurders kom uit uw bubbel!”

Van der Linde stelt dat de vertrouwenscrisis ten grondslag ligt aan de verharding van het publieke debat. Verharding die er toe heeft geleid dat bestuurders zich terugtrekken uit de openbaarheid. Bedrijven hebben geen gezicht meer en verliezen het contact met de samenleving. In deze nieuwe realiteit, waar meer wordt verwacht van het bedrijfsleven, is het belangrijk te beseffen dat maatschappelijke verantwoordelijkheid verder strekt dan juridische aansprakelijkheid.

Een nieuwe realiteit met een rol weggelegd voor corporate communicatie, public relations en marketing. Zorg voor een geïntegreerde boodschap naar de buitenwereld. Blijf in gesprek met je omgeving en vertel wat jij doet voor je medewerkers, de lokale gemeenschap en de samenleving als geheel.

Luister, kortom, naar de samenleving en neem dit mee in de besluitvorming.

Wij zijn CFF Communications

Bij CFF Communications ondersteunen we bedrijven, merken en organisaties op het snijvlak van strategie en corporate communicatie. Als geen ander begrijpen wij wat er voor onze klanten elke dag op het spel staat. Wij kennen de dynamiek van de markt, de spelers, de boardroom – jouw business.

Met onze jarenlange ervaring, een divers team van specialisten en ons internationale netwerk bieden wij advies op maat én praktische ondersteuning. Wij brengen alle expertise samen: financiële communicatie, corporate communicatie, public affairs, branding en mediamonitoring.

Zo realiseren wij met onze klanten voor elke situatie langetermijnresultaat.

admin_casumedia